Władze

Władze Stowarzyszenia zostały wybrane na Zebraniu Założycielskim 1 października 2016 roku. Oto ich skład osobowy:

Zarząd

Prezes Zarządu – Andrzej Mrozicki

Wiceprezes – Robert Arbatowski

Skarbnik – Agnieszka Roszig

Sekretarz – Justyna Busko

Członek Zarządu – Bożena Toruńska

 

Komisja Rewizyjna

Sławomir Stefaniak

Zofia Wojciechowska

Piotr Szatkowski

Strona domowa Stowarzyszenia Związek Mazurski