Członkostwo

Zgodnie ze Statutem członkiem Związku Mazurskiego może zostać każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec stale mieszkający na terytorium Polski.


Jak zostać członkiem ZM?

1. Pobierz i wypełnij deklarację członkowską
2. Wyślij ją na adres  korespondencyjny Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Związek Mazurski
Jeziorowskie 4
19-330 Stare Juchy
3. Twoja kandydatura zostanie rozpatrzona przez Zarząd Związku.

Wysyłając deklarację, zobowiązujesz się także do regularnego opłacania składek. Zgodnie z Uchwałą 5/2016 jej wysokość wynosi:
– 4 złote miesięcznie dla osoby fizycznej
– 8 złotych miesięcznie dla osoby prawnej

Składki można uiszczać także w dwóch półrocznych ratach.

Składki członkowskie można wpłacać na numer konta:
33 1140 2004 0000 3102 7820 6196

Strona domowa Stowarzyszenia Związek Mazurski