Strona główna

Zitáj! Witaj na stronie Stowarzyszenia Związek Mazurski!

Społeczność Mazur stoi u progu ważnego wyboru. Może albo pozwolić umrzeć rdzennej kulturze tego regionu, albo podjąć próbę jej zachowania. Trzeba się jednak pospieszyć, gdyż czas nieubłaganie ucieka. Świadomość problemu staje się coraz bardziej powszechna, dlatego też 1 października 2016 roku w Mrągowie powstał Związek Mazurski.

Czym jest Związek Mazurski?

Związek Mazurski (maz. Mazurski Zziónzek) to nowo powstała grupa zrzeszająca osoby i stowarzyszenia, które dotychczas działały niezależnie na polu kultywowania i propagowania kultury mazurskiej. Organizacja ta powstała przede wszystkim jako swego rodzaju platforma porozumienia między ludźmi, którym Mazury są szczególnie bliskie. Jeszcze rok temu większość z nas wzajemnie się nie znała, mimo indywidualnych wysiłków w różnych dziedzinach kultury mazurskiej. Założyciele stowarzyszenia uznali już w czerwcu tego roku, że zwyczajnie nie możemy sobie dłużej pozwolić na taki stan rzeczy. Sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga współpracy i pewnego stopnia koordynacji działań. Kilka miesięcy temu wystosowaliśmy otwarty list intencyjny po mazursku, po polsku i po niemiecku, który wyrażał chęć stworzenia formalnych ram współpracy. Pierwszego października odbyło się spotkanie założycielskie z w Mrągowie, by uczynić zadość wymogom formalnym i zaplanować pierwsze wspólne działania.

Kto znajduje się w Stowarzyszeniu?

Związek Mazurski składa się z różnych osób. Są tu rdzenni Mazurzy, są Mazurzy z wyboru, ale nie brakuje także po prostu osób blisko związanych z regionem, dla których kultura tych ziem stanowi istotną wartość.

W grupie członków i sympatyków nie brakuje osób zajmujących się wieloma aspektami kultury mazurskiej. Jedni interesują się wzornictwem, ludowymi strojami, lokalną kuchnią, kolejni mazurskó gádkó, nie brakuje również osób dobrze zaznajomionych z historią, tradycją, a także z nowymi technologiami i mediami. A co najważniejsze – niezależnie od pola, na którym działają, są zaangażowani w pracę na rzecz regionu, niektórzy od niedawna, inni zaś od lat. By dowiedzieć się, kto zasiada w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, kliknij tutaj.

Kto może przystąpić do Związku Mazurskiego? Jak to zrobić?

Do Związku Mazurskiego zapisać się może każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec na stałe przebywający w Polsce. Procedura przystąpienia do Stowarzyszenia opisana została w zakładce Członkostwo. W razie pytań, wątpliwości, prosimy o skontaktowanie się z nami, używając jednej z metod opisanych w dziale Kontakt.

Strona domowa Stowarzyszenia Związek Mazurski